Hope IL - Aktiviteter

Ski

Hope Idrettslag har lange tradisjoner for ski, noe som tydelig vises i vår logo. Lysløypenettet vårt er på 1km, og 2,5km. Disse blir kjørt opp så fort forholdene ligger til rette for det. Vi har en Prinorth T2 løypemaskin, og en Yamaha snøscooter i vår maskinpark. Hope IL har også en fin 5 km lang rundløype på Sandnes/Fie.

Barnetrim

Barnetrimmen er en ukentlig aktivitet som foregår hver torsdag. Skolebarn og barnehagebarn bytter på annenhver uke. For de små er det mye "Tarzan"-sisten, stiv heks, og fisken i det røde hav som dominerer, mens for de store er det mer ballspill, jogging, tennis og til og med turer til hoppanlegget Brattåsen i Arendal.

Klatring

Klatremiljøet i Risør har vokst de siste årene, og har flere aktive klatrere også her ute på Hope. Rett ved Hope skole er det en boltet vegg, og i tillegg skal idrettslaget bolte enda en vegg inne ved Kobbervika. Her vil det være mulighet for ulike vanskelighetsgrader for små og store. Når veggen i Kobbervika blir ferdig boltet vil vi sette opp dager der alle trygt kan prøve seg i veggen. Vi håper den blir ferdig i løpet av sommeren 2018. Mer info vil komme.

Orientering

Dette er også en idrett som vi har lange tradisjoner for i Hope IL. Dette er en gruppe som på 10-12 utøvere som er med og konkkurerer og arrangerer orinteringsløp. Det arrangeres o-kurs og o-løp lokalt. Hvert år blir det arrangert "postplukk" hvor det blir satt ut 30 poster. Dette er et veldig populært tiltak blant fastboende og tilreisende.

Tennis

Rett bak Hope skole har Hope idrettslag to flotte tennisbaner. Medlemmer av idrettslaget kan fritt benytte seg av banene. Hvis noen ønsker å bruke tennisbanene, ta kontakt med en i styret, eller gå innom resepsjonen på Sørlandet feriesenter for info og betaling av leie.

Klubbavtale

Hope Idrettslag har en klubbavtale med Sport 1 i Risør som har vært drevet i 35 år. Dette er en fullsortimentsbutikk (uten fiskeutstyr og våpen) med et bredt utvalg av bekledning. Innehaver tilbyr ulike kurser/klubbkvelder og Hope idrettslagsmedlemmer får gode rabatterte priser.